Geen categorie

Luis Neves

Een echte passie voor design, het streven naar excellentie, rigoureuze aandacht voor detail, constante aandacht voor kwaliteit en toewijding om aan de behoeften van klanten te voldoen. Daar staat Luis Neves voor.

Het verhaal van Luis Neves Furniture, Inc. kan worden verteld door de waarden die hen door de jaren heen hebben geleid en hen zullen blijven leiden. Maar hun verhaal gaat vooral over hun klanten: de mensen die hen hun vertrouwen hebben gegeven en die zich identificeren met hun waarden. De mensen die met hen zijn opgegroeid en die het succes van Luis Neves Furniture, Inc. over de hele wereld hebben bepaald.

Hun meubels worden gemaakt door personeel en experts die nauwgezet de plannen van de grote meesters van design volgen, zorgvuldig de beste materialen en productiemethoden kiezen die van jaar tot jaar worden verbeterd in een gepassioneerde beroepspraktijk.

www.moveisluisneves.pt

FR
Une véritable passion pour le design, la recherche permanente de l’excellence, une attention rigoureuse aux détails, l’attention constante accordée à la qualité et l’engagement de répondre aux besoins des clients. 

L’histoire de Luis Neves Meubles, Inc. peut être racontée à travers les valeurs qui nous ont guidés au fil des ans et continuera à nous guider. Mais notre histoire est surtout de nos clients: les gens qui nous ont donné leur confiance et qui s’identifient à nos valeurs. Les gens qui ont grandi avec nous et qui ont décrété le succès de Luis Neves Meubles, Inc. dans le monde entier. 

Nos meubles sont fabriqués par le personnel et les experts qui suivent de près les plans des grands maîtres du design, en choisissant avec soin les meilleurs matériaux et méthodes de fabrication qui sont améliorées d’une année à l’autre dans une pratique passionnée du métier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *